Rehabilitacja domowa

Zakres usług medycznych

Specjalizujemy się w opiece domowej dla pacjentów po operacjach ortopedycznych, którzy zakończyli już proces leczenia w szpitalu a w warunkach domowych potrzebują wsparcia w usprawnianiu.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do pacjentów po operacjach ortopedycznych (złamaniach kończyny dolnej, złamaniach przezkrętarzowych, złamaniach szyjki kości udowej), których rokowanie co do podjęcia chodzenia i usprawniania daje nadzieję na powrót do sprawności sprzed urazu.

Pod okiem fizjoterapeuty będzie prowadzona rehabilitacja pacjenta w jego własnym otoczeniu zgodnie z zaleceniami wydanymi przez lekarzy przy wypisie ze szpitala. W ramach usprawniania prowadzona będzie m.in. nauka i nadzór nad prawidłowym chodem oraz poprawa zakresu ruchu operowanej kończyny.

Rehabilitacja domowa Puławy