lek. med. Szymon Stec

W trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Od roku 2020 pracuje w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz w przyszpitalnej Poradni Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci. Zawodowo jego zainteresowania skierowane są na diagnostykę i leczenie pacjentów pediatrycznych którzy doznali urazów związanych z uprawianiem sportu oraz dzieci z zaburzeniami osi i długości kończyn dolnych, dzieci z deformacjami kręgosłupa. Uczestnik licznych staży i kursów zagranicznych (Nancy, Wiedeń) oraz  studiów doktoranckich. W 2021 roku ukończył także kurs diagnostyki dysplazji stawu biodrowego noworodków i niemowląt metodą ultrasonografii stawu biodrowego wg Grafa pod kierownictwem prof. M. Syndera w Łodzi