Nowi specjaliści w ORTOCENTRUM – REUMATOLOG

Od czerwca w ORTOCENTRUM w każdą środę będzie przyjmował specjalista reumatolog, Pani Doktor Anna Baraniecka.

Pani Doktor jest specjalistą w zakresie reumatologii i chorób wewnętrznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Pracuje w Pododdziale Reumatologii szpitala w Puławach.
Pani doktor zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zapalnych stawów takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, choroby zapalne kręgosłupa – m.in. ZZSK, chorób układowych tkanki łącznej np. tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu Sjögrena, układowych zapaleń naczyń, a także choroby zwyrodnieniowej stawów, osteoporozy, objawu Raynauda i innych chorób reumatologicznych. Kwalifikuje również pacjentów do leczenia biologicznego chorób reumatycznych w ramach programów NFZ.